• Proszę, proszę, rozgość się, serdeczny!

    Stała pod śniegiem panna zielona