• Proszę, proszę, rozgość się, serdeczny!

    Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą